Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Opschorting van de bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid van de diamantnijverheid 2019-2021

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 7 december 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor de opschorting van de bijdrageverplichting aan het Fonds voor bestaanszekerheid van de diamantnijverheid van 2019 tot en met 2021 wordt verlengd.

De eerste opschorting vond plaats in 2007 als gevolg van de uitvoering van het ontwerpakkoord van 29 juni 2006. De opschorting van de bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid van de diamantnijverheid wordt verlengd met drie jaar. Het sociaal plan van de diamantsector wordt ook gedurende drie jaar verdergezet. Dat sociaal plan beoogt, door een alternatieve financiering van de sociale zekerheid binnen de sector, de werkgelegenheid te bevorderen en te verhogen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 2bis, laatste lid, van de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een Intern compensatiefonds voor de diamantsector voor de jaren 2019, 2020 en 2021

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden