Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Offshore-elektriciteit: concurrerende inschrijvingsprocedure voor de toekenning van domeinconcessies

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 7 december 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed dat een concurrerende inschrijvingsprocedure invoert voor de toekenning van domeinconcessies.

De succesvolle inschrijver aan wie de domeinconcessie wordt verleend, krijgt een toelating om gebruik te maken van de betrokken kavels met het oog de bouw en de privatieve exploitatie van offshore-elektriciteitsproductie-installaties. De federale regering wil de kost van ondersteuning voor de ontwikkeling van toekomstige offshore-elektriciteitsproductie aanzienlijk verlagen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de concurrerende inschrijvingsprocedure, in combinatie met het in de markt zetten van grotere kavels en de opmaak van studies onder de coördinatie van de administratie waarvan de resultaten ter beschikking worden gesteld aan potentiële inschrijvers.

Bovendien wijzigt dit voorontwerp de procedure van toewijzing van domeinconcessies om de verenigbaarheid ervan met de Europese regels over staatssteun en in het bijzonder de 'richtsnoeren staatsteun' voor milieubescherming en energie 2014-2020 van de Europese Commissie te verzekeren. 

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met het oog op het invoeren van een concurrerende inschrijvingsprocedure voor de bouw en exploitatie van productie-installaties in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Bernard Van HeckeBernard Van Hecke
Woordvoerder van minister Marie Christine Marghem
+32 475 44 34 26
vCard downloaden