Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2019

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 7 december 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Belgocontrol François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over de financiering van de plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening (Belgocontrol) voor de vaststelling van de waarde van 'factor F' voor 2019.

Het ontwerp zorgt voor de vaststelling van:

  • het deel van de kosten van de plaatselijke luchtvaartnavigatiediensten dat door de gebruikersheffingen gefinancierd zal worden (factor F)
  • de verdeelsleutel voor de financiering van de kosten ten laste van de staat, de gewesten en/of de luchthavenexploitanten

Voor de financiering van de kosten op de regionale openbare luchthavens: 

  • wordt de waarde van factor F op nul vastgesteld
  • wordt het deel van de kosten ten laste van de staat geraamd op respectievelijk 69,44 %, 34,78 %, 100 % en 100% van de kosten voor de luchthavens van Charleroi, Luik, Oostende en Antwerpen

Voor de financiering van de kosten op de luchthaven Brussel-Nationaal:

  • wordt de waarde van factor F zodanig bepaald dat de waarde ervan voor de facturatie van de gebruikers in 2019 op het niveau van 2018 behouden blijft
  • wordt bepaald dat het deel van de kosten dat niet aan de gebruikers aangerekend wordt door andere inkomsten afkomstig van de staat gefinancierd zal worden

Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaart-navigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2019

 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Jasper PillenJasper Pillen
Woordvoerder van minister François Bellot
+32 472 78 89 17
vCard downloaden
Melisa BlotMelisa Blot
Woordvoerster van minister François Bellot
+32 471 44 92 49
vCard downloaden