Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Eensluidend advies over het ontwerp van besluit van de Duitstalige Regering over beroepsopleidingen voor werkzoekenden

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 7 december 2018

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een eensluidend advies gegeven over het ontwerp van besluit van de Duitstalige Regering over beroepsopleidingen voor werkzoekenden.

Het ontwerp van besluit zal voor de Duitstalige Gemeenschap de voorwaarden bepalen op vlak van vrijstelling van beschikbaarheid met behoud van uitkeringen in geval van studies, opleiding of stage. Het heft ook de gerelateerde bepalingen op van het koninklijk besluit van 25 november 1991 over de werkloosheidsreglementering. Op basis van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd bij artikel 22 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 over de Zesde Staatshervorming, geeft de ministerraad een eensluidend advies over het ontwerp van besluit in kwestie.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden