Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Toezicht op de diamantsector

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 30 november 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over maatregelen rond het toezicht op de diamantsector.

In het kader van de strijd tegen fraude en misbruik en de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme moet de wetgeving over het toezicht op de diamantsector worden aangepast om het systeem performant te houden en om een internationale voortrekkersrol te blijven vervullen. Het ontwerp van koninklijk besluit houdt rekening met de aanbevelingen in het rapport van de Financial Action Task Force (FATF) van 23 april 2015, met het Kimberleyproces en de Europese Verordening (EG) nr. 2368/2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant en tot slot ook met de Belgische risicoanalyse 2017.
De voorgestelde aanpassingen hebben hoofdzakelijk als doel de wettelijke basis in het licht van die aanbevelingen meer performant te maken. Deze elementen zijn o.a.:

  • een verduidelijking van de definities, waaronder verwijzing naar synthetische diamant
  • strengere registratievoorwaarden voor de diamanthandelaars (uittreksel strafregister, opvragen aandeelhouderstructuur, attest vakbekwaamheid, kennis van de AML-wetgeving,…)
  • duidelijke bepalingen voor schorsing of schrapping van de registratie, een meer periodieke screening van de registraties (hernieuwing en checken van de voorwaarden)
  • behoud van de centralisatie van de formaliteiten in het Diamond Office (in het licht van de afschaffing van de vergunningen voor diamant) 
  • toevoeging en verduidelijkingen om de onafhankelijkheid van de diamantexperten beter te kaderen, inclusief verwijzing naar een deontologische en/of gedragscode, duidelijker onderscheid tussen de diamantdeskundige als werknemer van AWDC en als erkend door de minister van Economie
  • elementen met betrekking tot de voorraadaangifte (vereenvoudiging)
  • vereenvoudiging van de procedure voor selectie van diamantdeskundigen
  •  betere en duidelijkere regels voor de schorsing en intrekking van de erkenning van diamantdeskundigen
  • richtlijnen met betrekking tot de evaluatie van diamantdeskundigen 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden