Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 30 november 2018

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Sander Loones goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) voerde op 20 november 2018 een nieuwe dreigingsanalyse uit. Het dreigingsniveau werd behouden op niveau 2. Daarnaast blijft dreigingsniveau 3 van kracht voor een aantal potentiële doelwitten.

De ondersteuning door Defensie blijft op 550 militairen voor een periode van een maand, van 3 december 2018 tot 2 januari 2019. In dat aantal is ook rekening gehouden met een reservecapaciteit die onmiddellijk inzetbaar is.
 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Olivier Van RaemdonckOlivier Van Raemdonck
Woordvoerder van vice-eersteminister Jan Jambon
+32 470 99 91 01
vCard downloaden
Lauranne Van DongenLauranne Van Dongen
Communicatiemedewerkster
+32 (0)496 85 73 05
vCard downloaden
Laurence MortierLaurence Mortier
Woordvoerster van minister Sander Loones
+32 2 44 15 200
+32 477 96 26 82
vCard downloaden
Béatrice CollinBéatrice Collin
Woordvoerster van minister Sander Loones
+32 472 96 00 27
vCard downloaden