Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Vervanging van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 23 november 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij. 

De heer Leo Joy Donné wordt benoemd als gewoon lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij, ter vervanging van de heer Herman De Bode waarvan het mandaat op 10 november 2018 van rechtswege eindigde. Het mandaat van de heer Leo Joy Donné verstrijkt op 13 mei 2021, wat overeenstemt met het verstrijken van het mandaat van de vervangen bestuurder.

 

 

 

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Steve DetrySteve Detry
Woordvoerder van minister Sophie Wilmès
+32 473 56 77 04
vCard downloaden