Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 23 november 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies van de hoven en rechtbanken.

Het ontwerp vervangt het koninklijk besluit van 13 december 1968 en bevat, naast een update van enkele relevante bepalingen, de uitvoering van de nieuwe artikelen 288 en 288bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten. Het ontwerp stelt zo de procedure vast voor de inning en invordering van de rolrechten en bepaalt de administratieve boete in geval van laattijdige betaling van het verschuldigde rolrecht.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden
Ferry ComhairFerry Comhair
Woordvoerder van minister Johan Van Overtveldt
+32 479 65 86 24
vCard downloaden
Anaïs WalravenAnaïs Walraven
Adviseur Communicatie van minister Johan Van Overtveldt
+32 2 574 83 15
+32 470 71 63 70
vCard downloaden