Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Diverse bepalingen op het vlak van pensioenen: Fedasil en Vlaams-Brabant

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 23 november 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen op het vlak van pensioenen.

Het voorontwerp van wet bestaat momenteel uit de twee hoofdstukken die moeten worden onderzocht door het Comité A. Het eerste hoofdstuk betreft het pensioen van de managers van Fedasil en het tweede hoofdstuk heeft betrekking op het pensioen dat wordt toegekend aan de ambtenaren van de provincie Vlaams-Brabant die worden overgedragen naar de Vlaamse overheid of een Vlaams agentschap. 

Fedasil:
Zoals reeds het geval is in de meeste federale overheidsinstellingen voorziet het voorontwerp van wet dat de personen die bij Fedasil een management- of staffunctie uitoefenen aanspraak zullen kunnen maken, voor de diensten die ze zullen uitoefenen in het kader van hun mandaat na 31 december 2018, op een aanvullend voordeel inzake pensioenen. 

Provincie Vlaams-Brabant:
Het voorontwerp van wet heeft als doelstelling de preferentiële pensioenrechten van de ambtenaren van de provincie Vlaams-Brabant te waarborgen, zowel voor het verleden als voor de toekomst. Deze nieuwe waarborg valt ten laste van de provincie Vlaams-Brabant. Dit belet evenwel niet dat akkoorden gesloten zouden kunnen worden tussen de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant over de financiering van deze waarborg.
Het voorontwerp wordt nu voorgelegd aan de syndicale onderhandeling. 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Koen PeumansKoen Peumans
Woordvoerder van minister Daniel Bacquelaine
+32 473 81 11 06
vCard downloaden