Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Bedrag ten laste van het RIZIV voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 23 november 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag vaststelt ten laste van de administratiekosten van het RIZIV voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2018.

De programmawet van 24 december 2002 voorziet dat het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg wordt gefinancierd, onder andere door een jaarlijks bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV. Dat bedrag wordt voor 2018 vastgesteld op 17.814.904 euro.

Het ontwerp mag ter ondertekening worden voorgelegd aan de Koning. 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Florent BaudewynsFlorent Baudewyns
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0474/88.30.17
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden