Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Verbetering van de toegankelijkheid van de rechtsbijstandsverzekering

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 16 november 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens, minister van Financiën Johan Van Overtveldt en minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat de rechtsbijstandsverzekering toegankelijker maakt, evenals het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van dit voorontwerp.

Om de toegang tot justitie voor de rechtszoekenden te verbeteren, wordt een kader gecreëerd voor een rechtsbijstandsverzekering die in aanmerking komt voor een fiscaal voordeel onder de vorm van een federale belastingvermindering in de personenbelasting. Het voordeel van de belastingvermindering is aanzienlijker dan het voordeel van de bestaande vrijstelling van premietaks. De verplichte waarborg wordt bovendien uitgebreid met vaak voorkomende geschillen als bouwgeschillen en echtscheidingsgeschillen.

Het voorontwerp van wet voorziet in de minimale garantievoorwaarden waaraan een verzekeringsovereenkomst rechtsbijstand zou moeten voldoen om het fiscale voordeel te genieten. De ministerraad keurt eveneens het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van dit voorontwerp goed.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden
Ferry ComhairFerry Comhair
Woordvoerder van minister Johan Van Overtveldt
+32 479 65 86 24
vCard downloaden
Anaïs WalravenAnaïs Walraven
Adviseur Communicatie van minister Johan Van Overtveldt
+32 2 574 83 15
+32 470 71 63 70
vCard downloaden
Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden