Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Stelsel van disponibiliteit met wachtgeld bij Belgocontrol

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 16 november 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat pensioenrechten toekent voor periodes van disponibiliteit met wachtgeld voor het personeel van Belgocontrol.

Het ontwerp van koninklijk besluit voert artikel 16 uit van de wet van 6 januari 2014 en voegt aan de lijst die bij de wet is gevoegd de twee verloven toe die ingevoerd worden door het koninklijk besluit van 23 april 2017 tot het bepalen, bij het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol, van de voorwaarden tot toekenning van een disponibiliteit met wachtgeld en een verlof voorafgaand aan het pensioen met wachtgeld.

Het ontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met de disponibiliteit en het verlof voorafgaand aan het pensioen vermeld in het koninklijk besluit van 23 april 2017 tot het bepalen, bij het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol, van de voorwaarden tot toekenning van een disponibiliteit met wachtgeld en een verlof voorafgaand aan het pensioen met wachtgeld 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Koen PeumansKoen Peumans
Woordvoerder van minister Daniel Bacquelaine
+32 473 81 11 06
vCard downloaden