Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Weging van de functie van voorzitter van het Directiecomité bij de POD Wetenschapsbeleid

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 9 november 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met de voorgestelde weging van de functie van voorzitter van het Directiecomité bij de programmatorische overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

Het advies van het wegingscomité wordt integraal gevolgd, en de functie wordt bijgevolg ingeschaald in klasse 6.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Laurence MortierLaurence Mortier
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 2 44 15 200
+32 477 96 26 82
vCard downloaden
Béatrice CollinBéatrice Collin
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 472 96 00 27
vCard downloaden