Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Internationale accreditaties die gelden als bewijs van de beheerscapaciteit van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 9 november 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de lijst van internationale accreditaties die gelden als bewijs van de beheerscapaciteit van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) omvat.

Dit ontwerp vormt een noodzakelijke voorwaarde voor de inwerkingtreding van het volgende beheerscontract tussen de Federale Staat en BIO. Dit beheerscontract bepaalt de criteria van de beheerscapaciteit waaraan BIO moet voldoen. De beheerscapaciteit groepeert zich rond vier domeinen:

  • het strategisch beheer
  • het operationeel en administratief beheer en de interne controle
  • het expertisebeheer
  • het beheer van de monitoring en de evaluatie

Het ontwerp bepaalt dat het behalen van een pillar assessment van de Europese Commissie een internationale accreditatie is die geldt als bewijs van de beheerscapaciteit. Deze pillar assessment van BIO is gepland in het laatste kwartaal van 2018.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
vCard downloaden