Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Erkenning van de Afrikaanse varkenspest als een onvoorzien incident

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 9 november 2018

De ministerraad erkent op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme de besmetting door het virus van Afrikaanse varkenspest (AVP) als een onvoorzien incident.

De aanwezigheid van het AVP-virus in ons land is een noodgeval op sanitair en economisch vlak voor de Belgische varkenssector en op het vlak van dierenwelzijn. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) stelt alles in het werk om de situatie onder controle te krijgen en de werking van de hele sector en het vertrouwen van de consument en de handelspartners te herstellen. Hierbij is het cruciaal dat de gezondheid van de varkensstapel en wilde dieren gewaarborgd blijft.

In geval van crises brengen de genomen maatregelen altijd aanzienlijke en onvoorziene werkingskosten met zich mee. Om deze kosten te financieren, verschaft de wet van 9 december 2004 omtrent de financiering van het FAVV de Koning de mogelijkheid om een bijzondere provisie aan te leggen om de werkingskosten te dekken voor het beheer van onvoorziene incidenten in de voedselketen. Het FAVV wenst hier in dit kader gebruik van te maken.

 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Christine RomeynsChristine Romeyns
Woordvoerster van minister Denis Ducarme
0473 98 55 83
vCard downloaden