Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en instelling van een winstpremie voor de werknemers

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 oktober 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet over de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen.

Het ontwerp heeft een tweevoudig doel:

  • de ambtenaren aan te duiden die bevoegd zijn om de in de wet van 22 mei 2001 bedoelde bevoegdheden uit te oefenen en om toe te zien op de naleving van deze wet
  • het opschrift te wijzigen van het koninklijk besluit van 19 maart 2002 naar aanleiding van de wijziging van de van 22 mei 2001 door de Programmawet van 25 december 2017

Ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen 4 en 40 van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers en tot wijziging van het opschrift van het koninklijk besluit van 19 maart 2002 tot uitvoering van de artikelen 9 en 10, § 2, van de wet van 22 mei 2001 betreffende werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden