Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Instemming met twee overeenkomsten over luchtvervoer tussen België en respectievelijk Mali en Ivoorkust

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 oktober 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders drie voorontwerpen van wet goed die instemmen met overeenkomsten over luchtvervoer tussen België en respectievelijk Mali en Ivoorkust.

Deze overeenkomsten vervangen de eerdere bilaterale luchtvaartovereenkomst waarvan meerdere clausules, hetzij verouderd waren, hetzij niet met het communautair recht overeenstemden, hetzij gewoon niet meer aan de behoeften van de belanghebbenden of aan de ontwikkeling op aeropolitiek vlak beantwoordden.

Hun bepalingen, van toepassing op de overeenkomstsluitende partijen en hun aangewezen luchtvaartmaatschappijen en regelen, voorzien en regelen alle aspecten voor de exploitatie van de luchtverbindingen, gespecifieerd in de 'routetabel'.

Op economisch en diplomatiek vlak dragen deze luchtvaartovereenkomsten bij tot de uitstraling en de aantrekkingskracht van België in de wereld. Ze bieden opportuniteiten zowel aan de luchtvaartmaatschappijen als aan de luchthavens of onderaannemers. Ze creëren werkgelegenheid en vergroot de mogelijkheden voor de reizigers die rechtstreeks kunnen vliegen van of naar België, zonder verplichte doorgang via buitenlandse luchthavens.

De voorontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende het luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Mali, en haar bijlage, gedaan te Bamako, op 29 augustus 2017

Voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Ivoorkust betreffende het luchtverkeer, en haar bijlage, gedaan te Abidjan, op 25 oktober 2017

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden