Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Hervorming van het bewijsrecht: invoeging van een Boek 8 'Bewijs' - Tweede lezing

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 oktober 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat een Boek 8 'Bewijs' invoegt in het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Dit voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, is het resultaat van de werkzaamheden van de Commissie voor de hervorming van het bewijsrecht, overeenkomstig het regeerakkoord. Het beoogt de invoeging van een boek, gewijd aan het bewijs, in het nieuw Burgerlijk Wetboek, waarvan de invoering door de ministerraad van 30 maart 2018 werd goedgekeurd.

Boek 8 'Bewijs' vormt bovenal een codificatie van het huidige recht als uitkomst van de wetgeving, zoals geïnterpreteerd door de rechtspraak. Het opzet ervan is dus vooral dat recht bevattelijker en duidelijker te maken, al omvat het ook bepaalde vernieuwingen ten aanzien van het huidige recht. Zo wordt het plafond van 375 euro waaronder het bewijs van de rechtshandelingen vrij is aanzienlijk verhoogd tot 3500 euro, zodat voor veel courante verrichtingen gebruik kan worden gemaakt van het vrije bewijsstelsel. Het boek heeft ook een nieuwe structuur; het is onderverdeeld in drie hoofdstukken gewijd aan:

  • de definities en de algemene regels van het bewijsrecht
  • de fundamentele vraag van de toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen
  • de bijzondere regels voor de verschillende bewijsmiddelen

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden