Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Ontplooiing van een Belgische anti-terrorisme-expert binnen de Europese Delegatie in Jakarta

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 19 oktober 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de detachering van een Belgische expert gespecialiseerd in veiligheid en terrorismebestrijding bij de EU Delegatie te Jakarta, Indonesië.

De Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken (RBZ) heeft tijdens zijn bijzondere vergadering in januari 2015 het principe aangenomen om de EU-capaciteiten op het vlak van terrorismebestrijding te versterken, en dit onder meer door het sturen van veiligheids- en anti-terrorisme-experten naar een aantal Europese delegaties (EUDEL) in ‘gevoelige’ landen. Reeds van in het begin heeft België er zich toe verbonden om deze gemeenschappelijke beslissing concreet in te vullen door de detachering van gespecialiseerde Belgische experten in het kader van het civiel crisisbeheer.

De ontplooiing van een Belgische expert in Jakarta breidt het nationaal engagement en het reeds bestaande expertennetwerk uit. De expert wordt er gedetacheerd voor een periode van twee jaar.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden