Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Invoering van een indexeringsmechanisme in het kader van de mobiliteitsvergoeding

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 19 oktober 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een indexeringsmechanisme invoert voor de cataloguswaarde van de bedrijfswagen in het kader van de mobiliteitsvergoeding.

De wet van 30 maart 2018 geeft aan werknemers de mogelijkheid om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsvergoeding, binnen de door deze wet opgelegde voorwaarden.

Dit ontwerp verleent de Koning de bevoegdheid om een indexeringsmechanisme vast te leggen voor de cataloguswaarde van de bedrijfswagen. De waarde van de mobiliteitsvergoeding wordt immers berekend op de waarde van de bedrijfswagen, die dan weer gebaseerd is op de cataloguswaarde.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden