Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Instelling van een centraal register voor transparantie over de aanbieders achter 070- en 090X-nummers

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 19 oktober 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Alexander De Croo een ontwerp van ministrieel besluit goed dat een centraal register instelt dat zorgt voor transparante informatie over de aanbieders achter 070- en 090X-nummers.

Het ontwerp beoogt via een centraal register transparantie omtrent de aanbieders van diensten achter 070- en 090X-nummers te verzerkeren en legt daartoe de nodige modaliteiten vast.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie, het Overlegcomité en de Raad van State.

Ontwerp van ministerieel besluit tot instelling van het register bedoeld in artikel 116/1, §1, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
vCard downloaden