Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Beheerscontract goed tussen de Staat en bpost over de postale universele dienst

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 19 oktober 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een ontwerp van beheerscontract goed tussen de Staat en bpost over de postale universele dienst.

Het aangepaste ontwerp van beheerscontract, dat vandaag door de ministerraad werd goedgekeurd, betreft de aanbieding van de universele dienstverplichtingen in de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2023. Het garandeert een postuitreiking vijf maal per week over het gehele grondgebied. Wat betreft de uitreikingstijden en de kwaliteitsnormen voor de verschillende diensten die deel uitmaken van de universele dienst, wordt de status quo behouden ten opzichte van de verplichtingen die in het vijfde beheerscontract zijn vastgelegd. Het ontwerp brengt voornamelijk een aantal formele aanpassingen aan, om het ontwerp af te stemmen met de nieuwe postwet.

De minister van Telecommunicatie en Post wordt belast met het onderhandelen van het nieuwe beheerscontract.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
vCard downloaden