Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Tweede fase van het kaderprogramma BRAIN-be

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 7 september 2018

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir akkoord met de tweede fase van het kaderprogramma BRAIN-be (2018-2023) en de uitvoering ervan. 

Het programma BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks) staat open voor de hele wetenschappelijke gemeenschap in België: universiteiten, federale wetenschappelijke instellingen en onderzoekscentra. Dit kaderprogramma voor wetenschappelijk onderzoek komt tegemoet aan de kennisbehoeften van de federale overheidsdiensten en van de federale wetenschappelijke instellingen door op Europese en internationale verankering gebaseerde onderzoeksprojecten te financieren.

Het programma maakt het mogelijk drie soorten onderzoeksprojecten te financieren:

  • interdisciplinaire projecten die werden geselecteerd in het kader van nationale thematische oproepen
  • interdisciplinaire projecten die werden geselecteerd in het kader van transnationale thematische oproepen, zoals de ERA-net en de JPI
  • niet-thematische projecten, specifiek voor de FWI

Het programma is opgebouwd rond drie pijlers: Uitdagingen en kennis van de levende en niet-levende wereld, Erfgoedwetenschap en Federale maatschappelijke uitdagingen. 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be