Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Samenstelling van het Raadgevend Comité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 7 september 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling en de werkwijze van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wijzigt.

Het ontwerp van koninklijk besluit vervangt de verwijzingen naar de Beroepsvereniging van fabrikanten, invoerders en verdelers van medische hulpmiddelen en naar het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties door een verwijzing naar de organisaties die deze opvolgden, zijnde respectievelijk de Federatie van de industrie van de medische technologieën (beMedTech) en de Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor Consumentenorganisaties.

Anderzijds neemt het ontwerp van koninklijk besluit BACHI (Belgische Vereniging van de Gezondheidszorg voor de Consument) op in de samenstelling. Deze vertegenwoordigt een sector die betrokken is bij de materies waarvoor het Agentschap bevoegd is.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 houdende de samenstelling en de werkwijze van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

 

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Woordvoerder van minister Maggie De Block
+32 478 39 40 52
vCard downloaden