Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Invoering van het elektronisch proces-verbaal voor de inspectiediensten van de FOD Economie

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 7 september 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat het elektronisch proces-verbaal voor de inspectiediensten van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie invoert.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft het elektronische proces-verbaal (e-PV) ontwikkeld, dat door de inspectiediensten van de sociale sector wordt gebruikt. Het voorontwerp heeft tot doel de inspectiediensten van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie ook gebruik te laten maken van dit e-PV, zoals het is ontwikkeld door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. Om dat mogelijk te maken, moeten wijzigingen worden aangebracht aan het Sociaal Strafwetboek om:

  • de economische inspectiediensten in te voegen in de beheersstructuur van het e-PV
  • een eigen regime te creëren op het vlak van toegang tot de gegevens van het PV voor deze economische inspectiediensten

Het voorontwerp erkent het gebruik van het e-PV voor het opstellen van processen-verbaal door de aangewezen agenten. De ondertekening ervan zal rechtsgeldig kunnen gebeuren door middel van de elektronische identiteitskaart.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot invoering van het elektronisch proces-verbaal voor de inspectiediensten van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden