Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Financiering van het SMART-project van het Nationaal Instituut voor Radioelementen

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 7 september 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Energie Marie Christine Marghem akkoord met de financiering van het SMART-project van het Nationaal Instituut voor Radioelementen (IRE).

Het IRE is een van de belangrijkste producenten van molybdeen-99, waarvan technetium-99, het meest gebruikte radio-element in de nucleaire geneeskunde ter wereld, is afgeleid. Meer dan 70% van de nucleaire beeldvormende procedures gebruikt het voor de detectie van ziekten en het onderzoek van organen en hun structuur. De meest voorkomende toepassingen zijn myocard-, bot- en longscans. Voor de productie van molybdeen-99 zal het IRE echter zijn huidige productiemodel moeten aanpassen en nieuwe productiefaciliteiten moeten bouwen. Het IRE onderzoekt dan ook al meer dan vijf jaar de mogelijkheid om alternatieve technologieën te gebruiken voor de productie van molybdeen-99. De conclusies van deze studies brachten het IRE ertoe zich te concentreren op een innovatief systeem voor directe productie door elektronenbundelversnellers, waarbij het gebruik van splijtingsuranium dus uitgesloten wordt. Dat is de doelstelling van het Source of MedicAl RadioisoTopes project, kortweg SMART. 

In het kader van het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen werd staatssteun gevraagd door het IRE. Dankzij de investeringen van het IRE voor de bouw van twee productielijnen zou de huidige productie door kernsplijting in 2028 kunnen worden vervangen door de nieuwe technologie. Het belangrijkste voordeel van deze laatste is dat het ongeveer 100 keer minder radioactief afval produceert dan het huidige proces en dat het een veel kortere levensduur heeft (categorie A-afval). Het voordeel voor de federale Staat is dus een aanzienlijke vermindering van de kosten verbonden aan de behandeling en de opslag van het afval zoals het momenteel wordt geproduceerd. Deze kosten, op basis van de huidige prijzen, worden geraamd op 230 miljoen euro over een periode van tien jaar.

De ministerraad gaf dan ook vandaag groen licht voor de financiering van het SMART-project voor een bedrag van 52 miljoen euro in de periode 2019-2020, en wacht in tussentijd de beslissing van de raad van bestuur van het IRE af met betrekking tot de voortzetting van het project. De ministers van Economie en Energie worden ten slotte gevraagd om de ministerraad onverwijld in te lichten van de beslissing van de raad van bestuur, die gepland is in oktober 2018.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Bernard Van HeckeBernard Van Hecke
Woordvoerder van minister Marie Christine Marghem
+32 475 44 34 26
vCard downloaden
Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden