Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Eerste deel van het programma 2018 van leningen van staat tot staat

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 7 september 2018

De ministerraad gaat akkoord met het eerste deel van het programma 2018 van leningen van staat tot staat.

De ministerraad gaat eerst en vooral akkoord met de toekenning van een ongebonden staatslening voor een bedrag van 8.000.000 euro ten gunste van Burkina Faso voor de financiering van een project voor de aanleg van 27 watervoorzieningsnetwerken in de regio Centre-Est. Deze lening heeft een gunstig advies gekregen bij Finexpo.

De ministerraad heeft tevens nota genomen van de wijziging van het tweede deel van de derde fase van het 'IT county connectivity project' in Kenia, gefinancierd met een staatslening ten bedrage van 11.468.285 euro. Er werd tevens goedgekeurd de in het verleden aan Kenia toegekende staatslening van 11.970.000,00 euro voor de bouw van de derde fase van een windmolenpark te verminderen tot 11.880.000,00 euro en de terugbetalingsperiode voor deze staatslening aan te passen om te kunnen voldoen aan de concessionaliteitsvoorwaarden opgelegd door het OESO-arrangement.

Verder heeft de ministerraad beslist om in 2018 gemengde kredieten aantrekkelijk te houden voor de banken door de verhouding commercieel krediet/staatslening voor gemengde kredieten op 31%/69% vast te leggen. Tenslotte werd er nota genomen van de informatie over het programma van de staatsleningen van de vorige jaren en over de voorwaarden verbonden aan het programma van de staatsleningen voor het jaar 2018.

België kent aan ontwikkelingslanden leningen van staat tot staat toe met het oog op de concessionele financiering van de uitvoer van Belgische uitrustingsgoederen en van de diensten die eraan verbonden zijn. Ze hebben een tweevoudig doel: enerzijds bijdragen tot de ontwikkeling in de kansarme landen en anderzijds de Belgische economie steunen door onze export te promoten.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
vCard downloaden
Ferry ComhairFerry Comhair
Woordvoerder van minister Johan Van Overtveldt
+32 479 65 86 24
vCard downloaden
Anaïs WalravenAnaïs Walraven
Adviseur Communicatie van minister Johan Van Overtveldt
+32 2 574 83 15
+32 470 71 63 70
vCard downloaden
Erik EenaertsErik Eenaerts
Woordvoerder
+32 477 54 75 03
vCard downloaden