Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Benoeming van een Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 7 september 2018

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof benoemt.

Michel Pâques, staatsraad bij de Raad van State, wordt benoemd als Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof ter vervanging van Jean Spreutels, naar aanleiding van zijn opruststelling.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Barend LeytsBarend Leyts
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
vCard downloaden