Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Diverse bepalingen in strafzaken

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 31 augustus 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen in strafzaken omvat.

Het voorontwerp bevat een reeks bepalingen die de correctie of de verbetering beogen van bestaande bepalingen in strafzaken. Andere bepalingen zorgen ook voor de omzetting in nationaal recht van internationale verplichtingen of het nemen van maatregelen om deze verplichtingen na te leven. Een aantal bepalingen beogen ten slotte meer fundamentele maatregelen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden