Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Wijzigingen met betrekking tot de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 15 juni 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reglementering op het vlak van het voorlopig rijbewijs wijzigt, meer bepaald wat het bekwaamheidsgetuigschrift betreft, en wijzigingen aanbrengt met betrekking tot de begeleider, in het kader van de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B.

Het ontwerp werd in eerste lezing goedgekeurd door de ministerraad van 20 april 2018. Het werd daarna aan het Overlegcomité voorgelegd op 30 mei 2018.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Het advies van de Raad van State zal vervolgens besproken worden door een interfederale werkgroep.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Jasper PillenJasper Pillen
Woordvoerder van minister François Bellot
+32 472 78 89 17
vCard downloaden
Melisa BlotMelisa Blot
Woordvoerster van minister François Bellot
+32 471 44 92 49
vCard downloaden