Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 15 juni 2018

Op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem keurt de ministerraad een aanvraag voor exportkrediet goed.

Het gaat om een gift voor de eerste export van innovatieve producten door een KMO in het kader van de levering van 111 laagspanningsborden in Tsjaad.

Finexpo bestudeert de dossiers die ingediend worden door ondernemingen en/of banken die overheidssteun vragen voor hun exportkrediet. De steun van Finexpo is bestemd voor bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. De tussenkomst van Finexpo betreft de financieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en diensten: ze laat toe om de financieringskosten die worden aangeboden door de banken te verminderen of te stabiliseren. De tussenkomst van Finexpo hangt af van het exportland.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Erik EenaertsErik Eenaerts
Woordvoerder
+32 477 54 75 03
vCard downloaden