Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Ministerraad van 15 juni 2018

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad vergaderde op vrijdag 15 juni 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Na afloop van de ministerraad en het kernkabinet vond een persconferentie plaats. De eerste minister luidde deze in door meer informatie te geven over de vooruitgang die geboekt werd met betrekking tot de hulp voor slachtoffers van terrorisme.

Minister van Justitie Koen Geens benadrukte hierbij dat er ook maatregelen genomen zullen worden voor buitenlandse slachtoffers die niet in België resideren, evenals voor slachtoffers van de zogenaamde cold cases. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine gaf ook enige uitleg over de pensioenenscomponent van deze bijstand aan slachtoffers, al dan niet residerend in ons land.

Vervolgens bracht de eerste minister de continuïteit van de dienstverlening in gevangenissen ter sprake. De minister van Justitie lichtte hierbij toe dat er per gevangenis een gedetailleerd plan zal worden opgelegd, met het oog op een minimaal gegarandeerde dienstverlening.

Minister van Werk en Economie Kris Peeters wijdde op zijn beurt uit over werkgerelateerde onderwerpen. Enerzijds gaat het om de ondersteuning van preventieve projecten die burn-outs op het werk dienen te voorkomen. Anderzijds gaf hij uitleg over de beslissing om alle voertuigen met een maximale autonome snelheid van 25 km/u vrij te stellen van de aansprakelijkheidsverzekering.

Ten slotte beschreef de eerste minister de stand van zaken met betrekking tot de toekomst van de F-16-gevechtsvliegtuigen, die vanochtend besproken werd tijdens het kernkabinet.

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacten

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
vCard downloaden
Christophe SpringaelChristophe Springael
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden