Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Diverse arbeidsgerelateerde bepalingen

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 15 juni 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen goed.

Het voorontwerp van wet heeft als doel verschillende bepalingen te wijzigen te vallen binnen het domein werkgelegenheid, arbeid en sociaal Overleg. Deze bepalingen hebben betrekking op:

  • de uitbreiding van de notie kind met een handicap in het kader van bepaalde verloven
  • de uitsluiting outplacementbegeleiding
  • projecten toekomstgerichte arbeidsorganisatie
  • de starterslonen voor jongeren
  • de vervanging, in verschillende arbeidsrechtelijke wetten, van de verwijzing naar de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
  • de vervanging, in verschillende arbeidsrechtelijke wetten, van de verwijzing naar de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • de wijziging van verschillende wetten naar aanleiding van de invoering van het nieuwe opschrift van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers
  • de wijzigingen van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers
  • de Sociale Inlichtingen- en opsporingsdienst

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden