Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 8 juni 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inkomensgarantie voor ouderen verhoogt.

Vanaf 1 juli 2018 wordt de inkomensgarantie voor ouderen verhoogd met:

  • 8,8 euro voor samenwonenden (basisbedrag)
  • 13,2 euro voor alleenstaanden (verhoogd basisbedrag)

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Koen PeumansKoen Peumans
Woordvoerder van minister Daniel Bacquelaine
+32 473 81 11 06
vCard downloaden