Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Benoeming van een lid van de Ombudsdienst voor telecommunicatie

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 8 juni 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een lid van de Ombudsdienst voor telecommunicatie benoemt.

Het ontwerp hernieuwt het mandaat van het Franstalige lid van de Ombudsdienst voor telecommunicatie, Jean-Marc Vekeman, vanaf de einddatum van zijn mandaat, namelijk vanaf 1 april 2018.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
vCard downloaden