Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Mobiliteit: nieuw besluit over de spoorwegveiligheidsvergunning, het certificaat en het jaarlijkse veiligheidsverslag

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 1 juni 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed over de spoorwegveiligheidsvergunning, het veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag.

Dit ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe enerzijds het koninklijk besluit van 16 januari 2007 op te heffen en te vervangen door een nieuw koninklijk besluit, om een aantal onduidelijkheden en tegenstrijdigheden weg te werken, de bepalingen van het besluit in overeenstemming te brengen met Europese verordeningen, de wetgeving ‘only once’ uit te voeren en de procedureregels voor het bekomen van een veiligheidsvergunning en een veiligheidscertificaat te vereenvoudigen en te uniformiseren.

Anderzijds heeft het ontwerp als doel het koninklijk besluit van 13 november 2009 tot vaststelling van de nationale spoorwegveiligheidsdoelstellingen en -methodes op te heffen, vermits het niet langer nodig is om te voorzien in nationale spoorwegveiligheidsmethoden, gelet op het bestaan van Europese spoorwegveiligheidsmethoden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Jasper PillenJasper Pillen
Woordvoerder van minister François Bellot
+32 472 78 89 17
vCard downloaden
Melisa BlotMelisa Blot
Woordvoerster van minister François Bellot
+32 471 44 92 49
vCard downloaden