Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Globaal jaarverslag over de werking van het internecontrolesysteem en de activiteiten van het Auditcomité van de federale overheid

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 1 juni 2018

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister van Begroting Sophie Wilmès en minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akte van de conclusies en aanbevelingen in het globaal verslag over de werking van de interne controle in de federale overheid en van het activiteitenverslag van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO).

Het activiteitenverslag 2016-2017 is het achtste activiteitenverslag van het Auditcomité sinds zijn officiële start. De activiteiten van het Auditcomité waren het afgelopen jaar onder meer gericht op de ondersteuning van de Federale Interne Auditdienst (FIA), het toezicht op de auditactiviteiten, de evaluatie van auditplannen, het beantwoorden van de jaarverslagen inzake interne controle, het uitvoeren van zijn signaalfunctie en de communicatie met belanghebbenden. Het huishoudelijk reglement en het charter van het ACFO werden met de oprichting van de Federale Interne Audit geactualiseerd en opnieuw ter goedkeuring voorgelegd.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Barend LeytsBarend Leyts
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
vCard downloaden
Steve DetrySteve Detry
Woordvoerder van minister Sophie Wilmès
+32 473 56 77 04
vCard downloaden
Laurence MortierLaurence Mortier
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 2 44 15 200
+32 477 96 26 82
vCard downloaden
Béatrice CollinBéatrice Collin
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 472 96 00 27
vCard downloaden