Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Dossiers met betrekking tot Regie der Gebouwen

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 1 juni 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met twee dossiers die betrekking hebben op de Regie der Gebouwen.

Het gaat om de volgende dossiers:

  • de lancering van de renovatie- en restauratiewerken van het gerechtshof Britselei 55 in Antwerpen met het oog op de herhuisvesting van de Hoven van Beroep, het Parket-generaal, het Arbeidshof, het Auditoraat-generaal en het Assisenhof, in de markt gezet als een globale aanneming via een openbare procedure
  • de huur van de eerste verdieping van het gebouw gelegen aan de Herbesthalerstrasse 325 te 4700 Eupen om er de diensten voor hypotheekbewaring van de FOD Financiën in onder te brengen voor een periode van negen jaar

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Olivier Van RaemdonckOlivier Van Raemdonck
Woordvoerder van vice-eersteminister Jan Jambon
+32 470 99 91 01
vCard downloaden
Lauranne Van DongenLauranne Van Dongen
Communicatiemedewerkster
+32 (0)496 85 73 05
vCard downloaden