Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Wijziging van de belastingmaatregelen ten voordele van het zeevervoer

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 27 april 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveld een voorontwerp van wet goed dat de belastingmaatregelen ten voordele van het zeevervoer wijzigt.

Op 6 november 2017 publiceerde de Europese Commissie haar beslissing tot het verlengen met tien jaar van de belastingmaatregelen ten voordele van het zeevervoer van 1 januari 2013 tot 31 december 2022, met als voorwaarde dat België binnen de zes maanden een wijzigingsontwerp aanneemt dat beantwoord aan de eisen van de Europese Commissie. Het voorontwerp bevat de wijzigende bepalingen van deze belastingmaatregelen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Ferry ComhairFerry Comhair
Woordvoerder van minister Johan Van Overtveldt
+32 479 65 86 24
vCard downloaden
Anaïs WalravenAnaïs Walraven
Adviseur Communicatie van minister Johan Van Overtveldt
+32 2 574 83 15
+32 470 71 63 70
vCard downloaden