Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Regie der Gebouwen: herhuisvesting van de douane van FOD Financiën in Gent

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 27 april 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de herhuisvesting van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van FOD Financiën in Gent naar de nieuw op te richten grensinspectiepost in de haven.

Het Havenbedrijf Gent wil in het kader van de uitbreiding van haar activiteiten een grensinspectiepost oprichten in de haven. Door de aanwezigheid van de verificatiediensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen in de grensinspectiepost kunnen economische operatoren hun goederen op slechts één plaats aanbieden voor controle en verificatie door de verschillende overheidsdiensten, wat voor efficiëntiewinst en tijdsbesparing zorgt. Het voorstel is dus om de douane, die nu elders in de haven in een huurgebouw is gehuisvest, naar de nieuw op te richten grensinspectiepost te herhuisvesten.

De ministerraad verleent dan ook toestemming om een huurovereenkomst af te sluiten voor het toekomstige gebouw gelegen te Skaldenstraat 56 in Gent, en om een bijakte voor een flexibele opzeg af te sluiten voor het gebouw gelegen te Mai Zetterlingstraat 70 in Gent (de huidige douane).

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Olivier Van RaemdonckOlivier Van Raemdonck
Woordvoerder van vice-eersteminister Jan Jambon
+32 470 99 91 01
vCard downloaden
Lauranne Van DongenLauranne Van Dongen
Communicatiemedewerkster
+32 (0)496 85 73 05
vCard downloaden