Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Ministerraad van 27 april 2018

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad vergaderde op vrijdag 27 april 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Na de ministerraad vond een persconferentie plaats. Eerste minister Charles Michel kondigde aan dat er bijkomende initiatieven en beslissingen werden genomen in het kader van de strijd tegen terrorisme, meer bepaald onder de vorm van de oprichting van lokale integrale veiligheidscellen. Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon lichtte toe dat deze veiligheidscellen voortaan een verplichting zijn voor elke gemeente.

Minister van Justitie Koen Geens gaf vervolgens meer informatie over de oprichting van de Brussels International Business Court, waarmee de mogelijkheid geïntroduceerd wordt om in het Engels te procederen. Dit heeft als doel om Brussel aantrekkelijker te maken op vlak van justitie, in de hoop meer buitenlandse investeerders naar ons land te brengen.

Een volgend punt, dat door minister van Werk Kris Peeters werd toegelicht, heeft betrekking op de burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector. Om consumenten voldoende te beschermen, wordt voor bepaalde beroepen die betrokken zijn bij de bouw van onroerende goederen een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht.

In het kader van de onderhandelingen met de non-profitsector wijdde minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block uit over de invoering van de functieclassificatie IF-IC. Nieuwe werknemers zullen sowieso onderworpen worden aan deze nieuwe functieclassificatie, terwijl de huidige werknemers kunnen kiezen tussen IF-IC en de huidige uitdovende functieclassificatie.

Minister van Energie Marie Christine Marghem becommentarieerde hierna het steunmechanisme voor de productie van elektriciteit door offshorewindmolenparken in het kader van de federale energiestrategie.

In het kader van de hervorming van het Burgerlijk Wetboek, en meer bepaald van het bewijsrecht, lichtte minister van Justitie Koen Geens toe dat onder de drempel van 3500 euro het bewijs van de rechtshandelingen vrij is.

Ten slotte gaf minister van Begroting Sophie Wilmès meer informatie over het stabiliteitsprogramma, dat de begrotingsdoelstellingen moet bevatten voor de jaren 2018 tot 2021. Er werd een akkoord bereikt over het programma en het traject ervan in het kader van het samenwerkingsakkoord met de regio’s. Het programma zal worden overgemaakt aan de Europese Commissie.

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacten

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
vCard downloaden
Christophe SpringaelChristophe Springael
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden