Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Financiering van preventieprojecten of projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 27 april 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een schijf van het forfaitaire bedrag vaststelt voor preventieprojecten en projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek voor het jaar 2018.

De wet van 25 mei 2017 inzake de financiering van het Asbestfonds kent een nieuwe opdracht toe voor het Asbestfonds. Het kan immers eveneens preventieprojecten of projecten van academisch onderzoek financieren die verband houden met de asbestproblematiek. Het ontwerp stelt een eerste schijf vast van 150.000 euro voor het jaar 2018 en verduidelijkt bovendien het bedrag dat moet worden ingehouden van de reserves van het Asbestfonds samengesteld door het globaal financieel beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen, namelijk 7.500 euro.

Het ontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Woordvoerder van minister Maggie De Block
+32 478 39 40 52
vCard downloaden