Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Uitnodiging pers – 23 april: de federale Ombudsman stelt zijn jaarverslag voor

Door Pierre Charlot, Herlinde Martens

De federale ombudsmannen, Catherine De Bruecker en Guido Herman, stellen op maandag 23 april 2018 om 13u30 hun jaarverslag voor. 

Het centraal thema van dit jaarverslag is: recht hebben en recht krijgen zijn twee verschillende dingen.

Soms kennen burgers hun rechten niet of kennen ze die wel degelijk, maar slagen ze er niet in om ze te laten gelden. Ze botsen op verschillende moeilijkheden: informatie vinden, de bevoegde diensten opsporen en contacteren, de juiste documenten aanleveren…

Terwijl de overheidsdiensten grote inspanningen leveren om de relatie met de burgers te verbeteren, zet de realiteit waarin burgers leven  soms de toegang tot de rechten onder druk:  ingewikkelde regelgeving, toenemende digitalisering, alomtegenwoordige internationale wetgeving, budgettaire beperkingen en uitdagingen op vlak van prestatieresultaten… Vooral kwetsbare mensen hebben moeilijk toegang tot hun rechten.  

De voorstelling vindt plaats om 13u30 in de Erasmuszaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers, ingang Forumgebouw II, Leuvenseweg 48 te 1000 Brussel. U kan uw aanwezigheid bevestigen tot 19 april aan pri@dekamer.be

Bron

Logo of 'De federale Ombudsman' De federale Ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
België
02 289 27 27
02 289 27 28
http://www.federaalombudsman.be

Contacten

Pierre CharlotPierre Charlot
Communicatie FR
Leuvenseweg 48, 1000 Brussel, Belgium
0497 33 75 29
02 289 27 39
vCard downloaden
Herlinde Martens
Communicatie NL
Leuvenseweg 48, 1000 Brussel
+32 2 289 67 59
vCard downloaden