Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Toekenning van een toelage aan het Paleis voor Schone Kunsten

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 december 2017

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van eerste minister Charles Michel om aan het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) een toelage toe te kennen voor de organisatie en de promotie van twee colloquia in het kader van het project 'BOZAR lab'.

Een toelage van 28.000 euro wordt toegekend aan de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Bozar, in het kader van de informatie- en communicatieopdrachten goedgekeurd door de ministerraad.

'BOZAR lab' organiseert twee ontmoetingscolloquia met artistieke omkadering en intermezzo's:

  • 'Media Fast Forward' over de recentste vernieuwende tendensen in de media 
  • 'Common Time', met als bedoeling inspirerende ontmoetingen tussen wetenschappers, kunstenaars, designers en sociale projecten te bevorderen

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Barend LeytsBarend Leyts
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
vCard downloaden