Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 december 2017

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de overdracht van personeelsleden van de federale overheidsdienst Financiën naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft beslist om met ingang van 1 januari 2018 zelf in te staan voor de dienst van de onroerende voorheffing, zoals de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten het toestaat. Het ontwerp van koninklijk besluit heeft dan ook als doel de overdracht van het betrokken personeel van de FOD Financiën naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te organiseren.  

De medewerkers van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en –ondersteuning werden op 10 mei 2017, per dienstorder, uitgenodigd om te laten weten of zij wensten te worden overgedragen naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met instemming van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden zo 42 agenten overgedragen. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd. 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Frédéric CauderlierFrédéric Cauderlier
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 476 33 41 84
vCard downloaden
Barend LeytsBarend Leyts
Woordvoerder (NL) van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
vCard downloaden
Aurélie Czekalski
Communicatie Cel van de eerste minister Charles Michel
+32 497 432 698
vCard downloaden
Ferry ComhairFerry Comhair
Woordvoerder van minister Johan Van Overtveldt
+32 479 65 86 24
vCard downloaden
Anaïs WalravenAnaïs Walraven
Adviseur Communicatie van minister Johan Van Overtveldt
+32 2 574 83 15
+32 470 71 63 70
vCard downloaden