Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 december 2017

Op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed over de hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.   

Het huidige mandaat van de leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) loopt af op 10 december 2017. Het ontwerp heeft als doel de nieuwe leden van de FRDO te benoemen voor een periode van vijf jaar. De heer François-Xavier de Donnea wordt benoemd als voorzitter. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Bernard Van HeckeBernard Van Hecke
Woordvoerder van minister Marie Christine Marghem
+32 475 44 34 26
vCard downloaden