Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Bevoegdheidsdelegatie van directeurs van werkloosheidsbureaus

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 december 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de bevoegdheid van de directeur van een werkloosheidsbureau.

Dit ontwerp moderniseert het beheer van besluitvorming in die zin dat de directeur van het werkloosheidsbureau voortaan ook beroep kan doen op personeelsleden van een ander werkloosheidsbureau. Zo wordt er meer rekening gehouden met de noodzaak van soepele inzet van personeel over het ganse land.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2012 betreffende de indiening van een aanvraag tot onderbrekingsuitkering via elektronische weg

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden