Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Legercontingent voor 2018

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 1 december 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed dat het legercontingent voor 2018 vaststelt.

Het legercontingent wordt beperkt tot 29 225 militairen. Dat getal drukt het maximum aantal militairen uit die op eenzelfde dag van het jaar 2018 onder de wapens mogen zijn. Het wordt als volgt opgesplitst:

  • 28 080 militairen van het actief kader en leerlingen, berekend binnen de personeelsenveloppe van militairen
  • 445 militairen van het actief kader, berekend buiten de personeelsenveloppe voor militairen, zoals de militairen bij het Koninklijk Paleis of het Paleis der Natie
  • 700 reservisten die terug kunnen opgeroepen worden de dag waarop het legercontingent zijn maximum bereikt

De Grondwet bepaalt dat het legercontingent elk jaar moet worden vastgelegd.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Laurence MortierLaurence Mortier
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 2 44 15 200
+32 477 96 26 82
vCard downloaden
Béatrice CollinBéatrice Collin
Woordvoerster van minister Steven Vandeput
+32 472 96 00 27
vCard downloaden