Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Geschillenbemiddeling in de Belgische post- en telecommunicatiesector

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 16 november 2017

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de praktische regeling uitwerkt van de procedure voor geschillenbemiddeling in de post- en telecommunicatiesector. Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post Alexander De Croo stelde het ontwerp voor.

Het ontwerp werkt de procedure uit voor de geschillenbemiddeling door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). Het gaat om een nieuwe procedure, aangezien de bevoegdheid werd overgedragen van de Belgische Mededingingsautoriteit naar het BIPT.

Het ontwerp beschrijft hoe de partijen een verzoekschrift kunnen indienen en hoe de procedure verloopt. 

ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van de procedure voor geschillenbeslechting vermeld in artikel 4 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
vCard downloaden