Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Hervorming van het beginsel van de eenheid van loopbaan in het pensioenstelsel voor werknemers en voor zelfstandigen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 28 juli 2017

Op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine keurt de ministerraad twee voorontwerpen van wet goed tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers en voor zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd pensioen.

Het is de bedoeling dat diegenen die blijven werken na een volledige loopbaan (45 jaar) extra pensioenrechten kunnen opbouwen. Een loontrekkende of een zelfstandige die zijn beroepsloopbaan begonnen is op 18 jaar en die met pensioen gaat op 65 jaar, na zijn hele loopbaan ononderbroken voltijds te hebben gewerkt, heeft vandaag een loopbaan van 47 jaar opgebouwd. Nochtans wordt zijn pensioen berekend op 14.040 dagen (of 45 jaar).

Voor de berekening van de pensioenen die aanvangen op 1 januari 2019 zal er rekening worden gehouden met alle werkdagen, zelfs met die dagen die gepresteerd worden na een loopbaan van 14.040 dagen (45 jaar).

Mensen met een beroepsloopbaan van meer dan 45 jaar worden dus beloond en ontvangen, in vergelijking met de huidige reglementering, een hoger pensioenbedrag.

Deze maatregel, die aansluit op de aanbeveling van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040, getuigt van de wil van de regering om de band tussen gepresteerde loopbaan en pensioenbedrag te versterken.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Koen PeumansKoen Peumans
Woordvoerder van minister Daniel Bacquelaine
+32 473 81 11 06
vCard downloaden